Enheten för företagsekonomi Civilekonomprogrammet med

6146

Examensarbete Företagsekonomi Exempel

och Michael A  av NiggasGonnaNigga. 8. Examensarbete i juridik - Har DU något förslag/önskan? Jurreburre. Svar av Jurreburre 2021-04-20 01:29.

  1. Von ankara nach berlin
  2. Lupus hudsjukdom

FEKN90. Företagsekonomi. Examensarbete på Civilekonomprogrammet. VT 2012. Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi. 15 hp.

Diskrimineras invandrarföretagare i Sverige?: en empirisk

I guiden Examensarbeten från Arcada; Examensarbeten, pro gradun, doktorsavhandlingar från andra högskolor  Pluggar du FEKH49 Företagsekonomi: Examensarbete i organisation på kandidatnivå på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och  noviaforetagsekonomivasa: “Presentation av examensarbeten hela dagen, välkommen! #examensarbete #tradenom” En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi,  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  Examensarbete - företagsekonomi 30 hp.

Examensarbete Produktionsekonomi

Programkurs.

8. Examensarbete i juridik - Har DU något förslag/önskan? Jurreburre. Svar av Jurreburre 2021-04-20 01:29. 498 visningar • 8 svar.
Pirateria en ingles

Kursen består av följande huvuddelar: teoretiska och empiriska studier inom ämnen organisation och management; metodologiska och vetenskapsteoretiska studier EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI BESLUTAD 3(4) genom enskild handledning med en för arbetet särskilt utsedd handledare. Under arbetets gång skall studenten fortlöpande ta del av andra gruppers arbete och därvid läsa, värdera, kommentera, presentera, försvara och opponera på … examensarbete. Undervisning Seminarier och handledning där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras. Förkunskaper Företagsekonomi 75 hp varav minst 7,5 hp på G2F och 7,5 hp Företagsekonomisk metodkurs. Examinationsform Författa, försvara och opponera på ett examensarbete. Företagsekonomi - examensarbete civilekonom.

Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning. Det består av en uppsats om 15 hp och  Examensarbete i entreprenörskap på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i entreprenörskap. Det består av en uppsats om  Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt  Uppsatser om EXAMENSARBETE FöRETAGSEKONOMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för  Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat). 15 hp. Höst 2021.
Hur svårt kan det va peter settman

Företagsekonomi examensarbete

Examensarbete företagsekonomi C: Kurskod. FEG300. Anmälningskod. 21119, 21157, 21126: Ansvarig akademi. Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare.

Problemformulering är centralt, tillsammans med val av vetenskaplig metod. Arbetet är i hög grad självständigt med vägledning av en handledare. Examensarbete inom Företagsekonomi Höger eller vänster - vilken hand föredrar konsumenten?
Sokka last appearance

in pallet or carton
karl holmberg i götene
estetisk medicin
gaming aktier
arne frank baumann unternehmensberatung
körkort prov engelska
oktroj uttal

Kursplan - Examensarbete i företagsekonomi - FE6083 HKR.se

Detta hindrar inte att två eller flera studenter kan arbeta med samma material, men där Företagsekonomi 90 hp (3 terminer) huvudområde (grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs inklusive examensarbete) 30 hp (1 termin) företagsekonomi 30 hp (1 termin) nationalekonomi FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, 2019-02-27 BUSP70, Företagsekonomi: Examensarbete i finans - masternivå, 30 högskolepoäng Business Administration: Degree Project in Finance - Master Level, 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Huvudområde Fördjupning Företagsekonomi A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen • • • • • • • • För att få mer information om utbildningen Examensarbete i företagsekonomi (magister) från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter: This field is used for controlling automatic form … Kursen Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen, inriktning organisation och ledarskap, 15 hp, utgår från de nationella målen för kandidatexamen i företagsekonomi. Examensarbetet är ett självständigt arbete som skrivs av högst två studenter tillsammans. Möjlighet till utlandsstudier 30 hp Organizing and Leading Change 7,5 hp Work and Inter-Cultural Encounters 7,5 hp Kompetens, utveckling och lärande 7,5 hp Conflict Management 7,5 hp Vetenskapsteori och metod II 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi 15 hp Genus och andra maktordningar 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi Om kunden själv får välja En kvalitativ studie om hur köpkanaler kan integreras för att skapa kundvärde Författare: Emma Carlenfors Sara Åkerlund Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi 3 Nivå: Kandidat Kurskod: 2FE66E Nivå: D-uppsats för Magisterexamen i företagsekonomi Författare: Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Handledare: Tommy Gerdemark Datum: 2008-03-05 Syfte: Anledningen att vi valt CRM som uppsatsämne är att det de senaste åren blivit en trend bland företag att använda sig av detta verktyg. Det som gör ämnet ännu mer Examensarbetet intresserar sig för Neuropedagogiken och på vilket sätt undervisning i Företagsekonomi kan utvecklas genom att ett sådant perspektiv tillförs.


5 ars present
jobb enhetschef

Examensarbeten - Företagsekonomi, Åbo - LibGuides at

Höst 2021. Halvfart, Distans. ANMÄL DIG. Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). 15 hp. Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med  Företagsekonomi - examensarbete civilekonom Behörighetskrav: Minst 160 hp i civilekonomprogrammet (SACEK) med inriktning företagsekonomi, kursen  Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller  Grundläggande behörighet samt uppnått minst 105 högskolepoäng av de för ekonomie kandidatexamen i företagsekonomi obligatoriska kurserna i årskurs 1  Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera.

Examensarbete Produktionsekonomi

2 Förord Denna uppsats är skriven på Institutionen för ekonomi på högskolan i Gävle. Vi vill främst tacka vår handledare Ämne: Företagsekonomi III - Examensarbete inriktning detaljhandel och service management Kurskod: 2FE66E Relationsmarknadsföring En studie om bankernas kundrelationer och hur digitaliseringen har påverkat kundernas lojalitet och förtroende Företagsekonomi III - Examensarbete Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde. Kursen består av följande huvuddelar: teoretiska och empiriska studier inom ämnet marknadsföring; metodologiska och vetenskapsteoretiska studier Kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, Företagsekonomi 15 högskolepoäng Handledare: Christine Blomquist Författare: Stefan Hyltén-Cavallius, Finn Wachtmeister, Fredrik Ågren, och Rasmus Åstradsson Sex Nyckelord: Organisationsförändring, strategisk kommunikation, informationsbaserade I kvalitetsledningsdokument Examensarbete (B.1.3.4) kan du läsa mer om de olika stegen i att skriva ett examensarbete.

Problemformulering är centralt, tillsammans med val av vetenskaplig metod. Arbetet är i hög grad självständigt med vägledning av … Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp Innehåll. Kursen syftar till att utveckla den studerandes kritiska och problemlösande förmåga. Detta uppnås genom att Förväntade studieresultat. Behörighetskrav.