Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns

5816

Finns det könsroller och varför lever de vidare, i så fall? På

2. Om du jämför dig med din föräldrageneration, tycker du att samhället har utvecklats åt rätt håll när det kommer till könsroller? 3. Titel: Sex, romantik och könsroller – Genus i ungdomslitteratur och läsfrämjande verksamhet Författare: Elin Nordqvist Institution: Sociologiska institutionen Handledare: Ragnar Lundström Sammanfattning: Denna kandidatuppsats syfte är att presentera diskussionsfrågor i samband med läsfrämjande verksamhet ur ett genusperspektiv. eget tillhörande kapitel med förslag på diskussionsfrågor och övningar att göra i an-slutning till filmen. Om du vill välja att ägna en hel lektion åt en film med tillhörande övningar, eller se flera filmer under samma lektion och göra några kortare övningar eller diskussionsfrågor är helt upp till dig. Diskussionsfrågor Kapitel 10: Den rätta sorten könsroller – ändå menar han att de inte uppfattas som ett hot i Sverige.

  1. Future effects of deforestation
  2. Per capita vs per stirpes
  3. Akzo nobel domsjö

1 jan 2018 Svenska Dagbladets artikel ”Könsroller kan förstärkas i skolan” tar avstamp i av påståendena och fyll på listan med diskussionsfrågor nedan. Detta öppnar för diskussioner kring könsroller, kroppsuppfattning och hälsoideal. Samtliga filmer, diskussionsfrågor och övningar följer kursplanens mål. Sara Simon Borsiin.

Min kropp och jag - SLI

Diskutera om könsroller påverkar dig! . Övning att genomföra i Diskussionsfrågor efter visning.

Ta mig & Nakenlekar

Abstract. Denna kandidatuppsats syfte är att presentera diskussionsfrågor i samband med läsfrämjande verksamhet ur ett genusperspektiv. För att arbeta fram dessa frågor innehåller uppsatsen även en analys av bärande karaktärer 2016-6-17 · DISKUSSIONSFRÅGOR Könsroller • Vad tror du att definitionen av manlighet är? • Vad är manlighet för dig? • Vad är maskulinitet?

Därefter berättar jag att vi ska se en film som handlar om hur en person vänder upp och ned på en hel klass. Visa filmen. Om könsroller 1 – Tusen gånger starkare Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter - Svenska/Svenska som andraspråk, Årskurs 7-9 Del 1 av 3 i Om könsstereotyper i reklam och skolan Syfte FIlmen utgör ett bra underlag till att fundera och diskutera kring frågor om kön och jämställdhet.
Lantmäteriet lagfart tid

Filmen är tänkt att användas i  Frågor som då blir intressanta att söka svar på, är hur föräldraskap i mångt och mycket bottnar i traditionella könsroller och i bemötandet av föräldrar  snabb respons och svar på de frågor som uppkommit under studiens gång. pedagogerna arbeta för att motverka traditionella könsroller, flickor och pojkar ska  Följande är mer eller mindre diskussionsfrågor kring unisexkläder. fram till att de blivit myndiga skall bära unisexkläder för att undvika stereotypa könsroller? Diskussionsfrågor. (Ni behöver en uppsättning bilder samt penna och papper sexualitet, könsroller).

Känner du igen dig i berättelsen om filmskaparens barndom? Blev du behandlad annor-lunda på … Jämställdhetsfrågor har varit högt upp på agendan under lång tid och mycket har hänt när det gäller hur vi tänker kring miljö och material och vilka begrepp vi använder. Vi reflekterar tillsammans och har en medvetenhet om hur vi kan utveckla och förändra arbetet för att ge barnen goda förutsättningar och inte begränsas av stereotypa könsroller. Gör så här: Välj ut de frågor du tycker passar bäst för gruppen och ditt syfte. Övningen kan sedan göras i två versioner. Antingen kan deltagarna få alla frågor presenterade på samma gång eller en fråga i taget. Diskussionsfrågor för eleverna Innan ni startar en diskussion kring filmen i gruppen är det viktigt att läraren/ledaren funder-ar igenom hur man ska hantera diskussionen och TEMA: KÖNSROLLER Ta mig & Nakenlekar STUDIEHANDLEDNING www.kunskapsmedia.se • info@kunskapsmedia.se • 08-545 634 60 Övningarna och diskussionsfrågorna nedan är tänkta att användas för att i grupp tänka och diskutera kring frågor som tas upp i publikationen.
Erfa thyroid

Diskussionsfrågor könsroller

Under/efter filmen • Hur tror du att du hade varit om du fötts med motsatt kön? Metod och diskussionsfrågor. Jag brukar inleda med att låta eleverna parvis prata om hur klimatet i klassen är, hur lärarna bemöter eleverna, vad eleverna gör på rasterna och så vidare. Därefter berättar jag att vi ska se en film som handlar om hur en person vänder upp och ned på en hel klass. Visa filmen.

Metod och diskussionsfrågor. Jag brukar inleda med att låta eleverna parvis prata om hur klimatet i klassen är, hur lärarna bemöter eleverna, vad eleverna gör på rasterna och så vidare. Därefter berättar jag att vi ska se en film som handlar om hur en person vänder upp och ned på en hel klass.
Vanligaste resultatet i fotboll

gamla sagor i en ny tid pm
språkresa japan ungdom
electrolux orebro
snittlön sjuksköterska 2021
endimensionell analys a2 lth
skytteskolan f-9

Skillnader mellan könen i skolan - Mediekompass

Vad är manligt och kvinnligt? Måste man välja? Vi följer Isabell som undrar över könsroller. Hon möter bland annat genusforskare och föreläsare som förklarar var könsroller och normer kommer ifrån. I filmens handledning finns kopplingar till läroplanen och förslag på diskussionsfrågor att arbeta vidare gelägna frågor om könsroller, könsdiskriminering och jämställdhet. DISKUSSIONSFRÅGOR: 1. Vad tänker du när du ser filmen?


Hur svårt kan det va peter settman
ta betalt för virkning

Vad spelar kön för roll? - Minabibliotek

Något annat som  Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara  9 dec 2015 Jag pratade om rasismen och rådande könsroller.

6. Det moderna samhället - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

2. Om du jämför dig med din föräldrageneration, tycker du att samhället har utvecklats åt rätt håll när det kommer till könsroller? 3.

Traditionella könsroller håller kvinnorna kvar Diskussionsfrågorna är baserade på filmen om Narala DISKUSSIONSFRÅGOR TILL FILMEN OM INDIEN. 1. Har du frågor om materialet eller hur ni kan arbeta vidare på din skola? Kontakta oss gärna på info@jamstallt.se eller 073-685 44 54. BÖCKERMEMORY  Under varje text finns ett antal diskussionsfrågor och övningar. och utveckling för tjejer och killar utan begränsande könsroller spelar idrotten en väsentlig roll i   Förklara att ni kommer att prata om frågor som rör sexualitet för att de är viktiga och för att alla i skolan har rätt att få information om dessa frågor. Förtydliga att  Diskussionsfrågor: Hur ser Jantelagen ut; hur påverkar den oss och vi den?