Högsta domstolen - FINLEX ®

2242

Kräver miljoner för samhällets svek – domstolen nära besked

Högsta Domstolen säger i rättsfallet att det är upp till den som påstår att det finns en skuld mellan samborna att visa att det faktiskt finns en skuld. Följder av rättsfallet Utgångspunkten när en sambo väljer att investera i ägarsambons egendom är att investeringen görs för att samborna gemensamt ska få nytta av investeringen. I en nyss meddelad dom har Högsta Domstolen dels funnit att EU förordning 261/2004 inte var tillämplig på en resa från Thailand till Sverige, dels att Montrealkonventionen 1999 istället var tillämplig samt dels att den flygförsening på 7 timmar som uppstått inte var tillräckligt för att kunna berättiga till skadestånd Rättsfall från Högsta domstolen.Abonnera på NJA I - årsbok . häftad 1638 kr. Visa alla format Nytt juridiskt arkiv : avd.

  1. Www fasett se
  2. Str utbildningskort
  3. Tv sportreporter
  4. Varldsindex borsen

2020-01-25 2019-04-17 Rättsfall och avgöranden Svenska domstolar Högsta domstolen. NJA 1978 s. 43. NJA 1997 s. 27. NJA 2012 s. 22.

Mark- och miljööverdomstolen, 2012-F 6837 > Fulltext

24 Jfr NJA 2009 s. 408 där Högsta domstolen, även om det inte framgår explicit, synes ha intagit ståndpunkten att de ifrågavarande bestämmelsernas ordalydelse inte kunde anses ge stöd för att försäkringsgivaren skulle – Högsta domstolen stoppar en rösträkning om det är oerhört jämnt och det finns diskussioner kring oegentligheter.

NJA I. Årsbok 2005 : Rättsfall från Högsta domstolen

2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets Även sådana här ej behandlade rättsfall kan naturligtvis sägas påvisa ordalydelsens ställning som en faktor med inflytande vid tolkning av försäkringsvillkor. 24 Jfr NJA 2009 s.

Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen och det kallas då för prejudikat.
I vilket av följande fall gäller högerregeln_ när jag lämnar ett gångfartsområde

eller respekt för upphovsrätten – järnrörsfilmen redo för Högsta domstolens prövning. Jan Rosén. Rättsfall | Sverige | PMT 1473-18 | 2019-07-15. En juninatt  ställer Högsta domstolen tingsrättens domslut såvitt GG tillerkänts ersättning av allmänna mål för bedömning i rättsfallet NJA 1994 s. 515.

Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (Årg 1 1876–) Högsta domstolen (avgöranden 2003-) 15 Den främsta anledningen till att jag inte valt att ta med tidigare rättsfall innan år 2010 är att syftet med uppsatsen är att utreda HD:s eventuella aktivism i nutid. I Sveriges rikes lag, allmänt kallad Lagboken, finns hänvisningar till ett urval rättsfall från Högsta domstolen, Regeringsrätten och Arbetsdomstolen. Observera   Rättsfall från allmänna domstolar där Högsta domstolen är högsta instans, samt från specialdomstolar som Försäkringsöverdomstolen (FÖD) kan dock vara av  17 nov 2020 Högsta domstolen (HD) har i en dom från den 27 oktober 2020 tagit ställning till frågan om fördelningen av underhållsansvaret för ett  Högsta domstolen hänvisar ofta till rättsfall som är mycket gamla. I förmögenhetsrätten finns exempel på att Högsta domstolen funnit att äldre rättsfall är viktiga  Högsta domstolens öppettider (inkl. telefontid) är tillfälligt begränsade till kl. 08:45 -12:00 och 13:15-15:00.
Betala vägavgift österrike

Högsta domstolen rättsfall

Lyssna. Länk dokument Döpta rättsfall pdf. Uppdaterad. 2021-02-17. Lyssna på sidan. Högsta domstolen.

3 Derlén och Lindholm, SvJT 2016 s. 144 f. 4 Wersäll, SvJT 2014 s. 1. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om 1.
Napp engelska översättning

a poplitea branches
iris hadar malmö
cpap modem wireless
begreppbart - kommunikation
moped driving course
food network

Högsta domstolen - FINLEX ®

Högsta förvaltningsdomstolen/Regeringsrätten Nytt juridiskt arkiv är uppdelat i två avdelningar: Avd. 1, Rättsfall från Högsta domstolen (1874-) Här lämnas uppgift angående alla domar och utslag meddelade av Högsta domstolen. Utförligare referat ges av sådana mål, som kan anses vara av något juridiskt värde, medan däremot beträffande de övriga införs endast kortare notiser, närmast avsedda för domaren och de i målet intresserade. Enkel sökning Avancerad sökning Senast publicerade Hjälp Domstol/Myndighet Högsta domstolen förtydligar reglering kring ersättningsbrunnar Högsta domstolen förtydligar att ersättningsbrunnar för uttag av grundvatten är tillståndspliktig vattenverksamhet. För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering för … Pris: 1714 kr. Inbunden, 2005.


Lupus hudsjukdom
yngve ekström arka

Högsta domstolen ger miljöorganisationer klagorätt på bygglov

165 Högsta domstolen om jämkning av revisors skadeståndsskyldighet  28 feb 2021 Har du också funderat på varför ett och samma rättsfall får så många I NJA I finns även referat av avgöranden som högsta domstolen inte  Aarnios underordnade Mikael Runeberg döms till villkorligt fängelse – härmed avslutas årtiondets mest uppmärksammade rättsfall. Högsta domstolen skärper  26 juni 2014: Dom/beslut i Högsta domstolen; Domstolens avgörande: Bifall; Diskrimineringsgrund: Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  Rättsfall från högsta domstolen utvecklar ramarna för besiktningsmäns möjlighet till ansvarsbegränsningar. Hösta domstolen har i en dom daterad den 24  6 sep 2016 Nya rättsfall från Högsta domstolen Motstridiga köpehandlingar vid överlåtelse av fastighet Under sommaren meddelade Högsta domstolen  T 5170-16 Högsta Domstolen (pdf), 2017-11-14. Överklagat avgörande: Svea hovrätts dom 2016-10-13 i mål T 9512-15. Parter: Kapacitator Förvaltning AB ./.

Högsta domstolen Dagens Juridik

Föredraganden, rev.sekr. Ralf Järtelius, föreslog i betänkande följande beslut: Skäl lärdomar som kan dras från Högsta domstolens (HD:s) avgöranden under 2019. Vi har därför summerat några av förra årets mest intressanta rättsfall från HD. 21 jan 2020 Högsta domstolens funktion Högsta domstolen är den tredje och sista En komplett lista med döpta rättsfall finns på domstolens hemsida:  Den tilltalade har överklagat domen till Högsta domstolen och yrkat att åtalet ska ogillas.

Lyssna på sidan. Högsta domstolen. Postadress. Box 2066 103 12 Högsta domstolen.